פרוייקט שהסתיים ואוכלס - סמילצ'נסקי 29 ראשון לציון

על הפרויקט

פרוייקט סמילצ'נסקי 29 ראשון לציון, הסתיים ואוכלס.

על האיזור

האיזור היוקרתי של מערב ראשון.

בתי ספר

בשכונה בתי ספר מצויינים.