מרכז לוגיסטי - תלמי יחיאל

על הפרויקט

מבנה אחסנה לוגיסטית מתקדם במתחם צמוד לתעשיון מבצע (ראם) בתחום מושב תלמי יחיאל. המבנה מייצר המשכיות לפארק התעשייה הקיים ונותן מענה לביקוש גובר של גורמי תעשייה ויבוא. תכנון הפרויקט בוצע תוך שימת דגש על שמירת ערכי הנוף והטבע, יחד עם בניה אסתטית, מודרנית ופונקציונלית, ולפי תקני בניה ירוקה.

הפרויקט מצוי בשלבי תכנון להגשה לשינוי תב"ע.

 

מרכז לוגיסטי - תלמי יחיאל.