יזמות

יוזמות היא חברה העוסקת בהתחדשות עירונית משלב הייזום ועד הבנייה. 

כבר בשלב הייזום מאתרת החברה בניינים פוטנציאליים, עורכת בדיקת היתכנות של הפרויקט וכן חישוב זכויות על פי תוכניות בנייה עירוניות (תב"ע) התקפות בכל רשות מקומית. יוזמות עורכת בדיקה אדריכלית מול הועדות המקומיות לתכנון ובנייה ולאחר מכן מגישה הצעות מפורטות לדיירים. 

בשלב ההצעות מתקיים מו"מ בנוגע לתמורות הדיירים ומשם ממשיכה החברה להוביל את שלב ההסכמים והחוזים עם בעלי הנכסים (הדיירים). לאחר שלב זה מקדמת החברה את שלב התכנון באמצעות משרדי אדריכלים ייעודיים המתמחים בכל רשות מקומית. משהתגבש מיצג תיכנוני מפיקה החברה כלים גרפיים והדמיות לצורך המחשה מקורבת ככל הניתן, לכל בניין.